Dấu mốc đáng nhớ trong hành trình khởi nghiệp của anh Lê Thành Công:

Đối tác và khách hàng của chúng tôi